English

Vizyon ve Misyonumuz

Misyonumuz,

Türk ürünlerinin Global pazarlardaki müşterilerin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde pazarlanması

Vizyonumuz,

Global pazarlarda Türkiye’den ürün tedarik eden firmalar için 2023 yılına kadar ilk 100 tedarikçi firma arasında yer almak…